Home » Dom Opieki „u Boromeuszek” » Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

Kalendarz

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Archiwum

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Dom Opieki „u Boromeuszek” sp. z o.o. Cieszynie przy ulicy Góry Rynek 6. jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Opieki „u Boromeuszek” sp. z o.o. Cieszynie przy ulicy Góry Rynek 6.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl

3) podane dane osobowe uzyskane przez Administratora zostały pobrane celem realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem, ich podanie było i jest dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne do realizacji przez Administratora umowy.

4) podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. a) realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  2. b) zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. c) wystawienia faktury (rachunku) oraz do celów księgowych,
  4. d) obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy do czasu:

  1. a) upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,

albo

  1. b) do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tejże umowy.

8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu.

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.