Stowarzyszenie SILOE IN NOBIS

 

Ogólnie o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny „SILOE IN NOBIS” prowadzi działalność w zakresie:

 • inicjowania działań propagujących szeroko rozumianą promocję zdrowia psychicznego i fizycznego;
 • poprawy jakości życia osób z różnymi problemami zdrowotnymi poprzez rehabilitację;
 • wspieranie rodziny w realizacji jej różnych funkcji;
 • terapii i edukacji.

Działamy również na rzecz wspierania osób starszych, niepełnosprawnych i pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Numer konta dla osób chcących wesprzeć działalność Stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy w Cieszynie 1781 1300 0720 0100 4136 0800 01

AKTUALNOŚCI

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

 • „Aktywny Senior”:Projekt został dofinansowany przez Gminę Cieszyn zgodnie z umową 032.121.2013 z dnia 1.02.2013 r. i przeznaczony był dla mieszkańców naszej Gminy – osób starszych, samotnych, emerytów i rencistów, którzy chcieli aktywnie spędzać wolny czas wśród swoich rówieśników.Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu w wyznaczone dni. Projekt przewidywał udział w zajęciach grupy 20 osób. Uczestnicy korzystali z grupowych zajęć gimnastycznych oraz rehabilitacji indywidualnej prowadzonej przez specjalistę.

  W ramach warsztatów Seniorzy mieli zapewnione posiłki i opiekę wykwalifikowanego personelu – terapeuty zajęciowego – pedagoga, psychologa, opiekuna medycznego i pielęgniarki.

  W projekcie przewidziano liczne atrakcje – wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, zajęcia plastyczne, relaksacyjne, kulinarne, kąciki zainteresowań. Seniorzy mieli również możliwość brania udziału w zajęciach dogoterapeutycznych, warsztatach z zakresu wizażu i kosmetyki, zajęciach tanecznych prowadzonych przez profesjonalnego instruktora.

 • Ćwiczenia grupowe dla kobiet od 50 roku życia w okresie 14.02.2011r. do 21.04.2011r. dofinansowane ze środków Powiatu Cieszyńskiego.
 • Nagranie Audiowizualne, przedstawienia, zabawa folklorem w okresie od 17.05.2011 do 30.09.2011r. dofinansowane ze środków Powiatu Cieszyńskiego.
 • „WARSZTATY INTEGRACJNE DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM” w okresie od 1.06.2011 do 17.06.2011r. dofinansowane ze środków Gminy Cieszyn.
 • Ćwiczenia dla kobiet od 50 roku życia w okresie od 16.01. do 15.03.2012r dofinansowane ze środków Gminy Cieszyn.
 • DZIENNY OŚRODEK AKTYWNOŚCI SENIORA w terminie 01.02.2012r-30.06.2012 dofinansowane ze środków Gminy Cieszyn.
 • JESIENNIE SENIORALIA – WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE DLA SENIORÓW”. Projekt został dofinansowany przez Gminę Cieszyn zgodnie z umową nr 15/2012. Trwał 17.09.2012 do 31.12.2012.
 • Bal Karnałowy w ZOL Boromeuszki odbył się w dniu 5.02.2015r. Zabawę umili Szkoła Tańca „Elitan” z Górek Wielkich
  Państwa Lidii oraz Marcjana Gepfert.
 • Stowarzyszenie SILOE IN NOBIS współpracowało przy Pikniku Rodzinnym organizowanym a rzecz ZOL Boromeuszki 10 czerwca 2018r. z okazji kolejnego Chrześcijańskiego Marszu w Obronie Życia i Rodziny w Cieszynie przez wspólnotę „Nikodem – Mężczyźni w modlitwie”. W ubiegłych latach Pikniki Rodzinne organizowane były w dniach 14 czerwca 2015r. oraz 21 maja 2017.