Kategorie
Uncategorized

Pozyskanie grantu dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie

Uprzejmie informujemy, że Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  

Sióstr Boromeuszek w Cieszynie jest uczestnikiem drugiego naboru projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20

pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID-19”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 18.06.2021r została podpisana umowa o powierzenie grantu nr COVID-19.02.12.43, w ramach której ZOL Sióstr Boromeuszek w Cieszynie otrzymał grant finansowy  w wysokości  323 108,08 zł.  Otrzymane środki  przeznaczone są na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.

Kategorie
Uncategorized

WielkaNoc w 2021

Dziękujemy wszystkim, którzy o nas pamiętają.

Zamieszczamy zdjęcia kartek wykonanych dla naszych Podopiecznych. Wszystkie zostały przekazane do Adresatów.

POZDRAWIAMY

Kategorie
Uncategorized

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Kategorie
Uncategorized

Pozyskanie grantu dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza informuje, iż uzyskało dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego grant finansowy w ramach projektu ”Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grant składa się z dwóch części. Część A grantu jest przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz osób sprzątających, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID -19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Natomiast część B grantu – na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W dniu 30 października 2020 roku została podpisana umowa,
w ramach której ZOL Sióstr Boromeuszek w Cieszynie
otrzymał grant finansowy
w łącznej wysokości 253 027,99zł, z tego:
część A grantu w wysokości: 221 770,54 zł
oraz część B grantu w wysokości: 31 257,45 zł.

Kategorie
Uncategorized

Modlitwa Różańcowa w naszej Kaplicy

w miesiącu październiku
zapraszamy
do wspólnej modlitwy różańcowej

codziennie oprócz soboty – o godz. 17.30

Kategorie
Uncategorized

KONIEC kwarantanny

Dzisiaj, 21 kwietnia o godz 15.00 zniesiono kwarantannę dla pracowników medycznych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

Decyzję podjęto po otrzymaniu ujemnych wyników testów, pobranych u naszych 70 pacjentów i 10 pracowników, przebywających w budynku podczas kwarantanny.

Po 9 dniach ciężkiej, odpowiedzialnej, pięknej posługi, nasi pracownicy – pielęgniarki, opiekunki medyczne, opiekunki i fizjoterapeutka, wróciły do swoich rodzin i domów. My – 3 siostry wróciłyśmy do wspólnoty.

Ogromna radość, zadowolenie, szczęście, ……………… szeroka gama uczuć, przeżyć, emocji.

Coś minęło, coś pozostało – na zawsze.

Bogu niech będą dzięki
s. Irena

Kategorie
Uncategorized

KWARANTANNA

Szczęść Boże,

w dniu 12 kwietnia, w Niedzielę Zmartwychwstania, nałożono na nasz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy kwarantannę, z powodu stwierdzenia u jednego z pracowników dodatniego testu na zakażenie koronawirusem. Dyżurująca w tym dniu ekipa pracowników pozostała na terenie obiektu, tj. 14 osób ze mną. Pracownicy podjęli wezwanie dobrowolnie, odpowiadając na potrzebę czasu i moją prośbę. Osoby, które musiały i chciały wrócić do domu, otrzymały taką możliwość. Skorzystało z niej 5 osób, a braki uzupełniły 2 siostry i 2 pracowników. Dziękuję Wam, które zostałyście ze mną przy chorych. Dziękuję za każdy kolejny dzień, coraz bardziej trudnej, wyczerpującej, ale jak mówicie, dającej satysfakcję pracy – służby potrzebującym pomocy. „JESTEŚCIE WIELKIE”. Jesteście wspaniałym ZESPOŁEM. Jestem z Was dumna.

W pierwszej kolejności pobrano testy 28 osobom z kontaktu z osobą zarażoną- mamy już wyniki – WSZYSTKIE SĄ ————UJEMNE———-. Czekamy na wyniki testów pobranych od 70 pacjentów, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną oraz personelu, pracującego w ZOL-u teraz w czasie kwarantanny.

Sytuacja w jakiej znaleźliśmy się wszyscy spod adresu ul. Górny Rynek 6, okazała się trudna. Kwarantanną zostało objętych również 27 Sióstr. W imieniu nas wszystkich dziękuję za okazaną pomoc – Ks. Biskupowi Romanowi Pindel i Bielskiemu CARITAS, Matce Generalnej Ezechieli z siostrami wszystkich placówek, Ks. Proboszczowi Jackowi Gracz i wszystkim uczestnikom Akcji „Babka dla Boromeuszek”. Dzięki tej, podjętej na szeroką skalę akcji, nasi podopieczni trwają w atmosferze Świąt. Wszelkie podjęte inicjatywy, o których „mówi się” na portalach społecznościowych, pomagają w prowadzeniu dzieła, jakim jest opieka nad osobami przewlekle chorymi, a im samym umilają codzienność, przeżywaną z tymi samymi, coraz bardziej zmęczonymi pracownikami. Kiedy już będę miała więcej czasu, postaram się wymienić osoby, organizacje i sklepy, które dzięki podjętym przedsięwzięciom, obdarowały nas obficie owocami, artykułami spożywczymi, wodą, napojami, środkami higienicznymi i ochrony indywidualnej, płynami dezynfekcyjnymi. Dziękuję za wpływające na konto darowizny.

Szczególne podziękowanie kieruję do całej załogi – ludzi od Boromeuszek. Jesteście z nami, choć oddzieleni waszą własną kwarantanną lub niemożnością podjęcia pracy z powodu kwarantanny nałożonej na zakład. Dziękuję za wyrażaną gotowość wymiany koleżanek, rozpoczęcia pracy od już…. Nasz współpracownik zdrowieje – podnosi pozytywne dane statystyczne.

Dziękuję Dobremu Bogu i Ludziom Dobrej woli za obecność.

z darem modlitwy, z zaufaniem, z wdzięcznością – s. Irena

Kategorie
Uncategorized

WielkaNoc

Kategorie
Uncategorized

STAN EPIDEMII

W związku z OGŁOSZENIEM W NASZYM KRAJU STANU EPIDEMII

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w naszej placówce

od dnia 20.03.2020r. obowiązuje – do odwołania

CAŁKOWITY ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN OBIEKTU OSOBOM,
KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PLACÓWKI

Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane będą
przez lekarza po telefonicznym umówieniu wizyty
w Biurze Zakładu.


Kategorie
Uncategorized

W NASZEJ KAPLICY

Z powodu trwania
STANU EPIDEMII

W naszej kaplicy, będziemy przeżywały nabożeństwa Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania jedynie w gronie siostrzanej wspólnoty.

Podajemy te informacje z bólem serca, ale w duchu odpowiedzialności i nadziei pokładanej w BOGU, który JEST MIŁOŚCIĄ.

Łączymy się duchowo w modlitwie, dziękując za wzajemne wspieranie się w tych trudnych chwilach.

Święty Karolu Boromeuszu – módl się za nami.